Gözle Muayene

Görsel muayene çıplak gözle ve çeşitli yardımcı aletler kullanılarak yapılan yüzey süreksizliklerini bulmaya yönelik bir tahribatsız muayene yöntemidir. Büyüteç, endoskop, boroskop, mikroskop, flexible ayna, magneto-optik görüntüleyiciler ve enfraruj kameralar görsel muayene yönteminde en sık kullanılan yardımcı aletlerdir. Güç santralleri, otomotiv, havacılık, gemi inşa, döküm, dövme, makina, çelik yapı ve kaynaklı imalat sektörlerinde, basınçlı kap ve kazan imalatı ve su/doğal gaz/petrol boru hatlarında tercih edilen bir tahribatsız muayene yöntemidir.