Beton Pompası, yüksek binalara sıvı beton pompalamaya yarayan bir iş makinasıdır.

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek III Bölümünün 2.2. Kaldırma ve İletme Ekipmanları Maddesinin 2.2.1.Bendinde; “Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güce sahip olmalı  ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunmalı.” hükmündedir.

İş Güvenliği İçin Alınması Gereken Önlemler:

 1. Makineye binildiğinde görünüşü engelleyecek bir durum olup olmadığı kontrol edilmelidir. Eksik varsa sorumlu amire bildirilmelidir.
 2. Şantiye sahasında gösterilen yerin dışında çalışılmamalıdır. Çalışma yerinde tehlike hissettiğinde tehlikeli çalışma durumu amire bildirilmelidir.
 3. Çalışma esnasında operatör kabinine kimse alınmamalıdır. Basamaklarda ve kepçede hareket halinde hiçbir kimsenin bulunmasına izin verilmemelidir.
 4. Çalışma anında yağcının bakım yapmasına veya bir şeyi kontrol etmesine izin verilmemelidir. Bakım bittikten sonra yağcı veya tamircinin makineden uzaklaştığına emin olmadan hareket veya dönüş yapılmamalıdır.
 5. Dar yerde dönüş yapmadan yağcıya arka kontrol ettirilmeli. Kısa mesafede olsa bile arkaya bakmadan geri manevra yapılmamalıdır.
 6. Kepçe dolu iken altına adam girmesine izin verilmemeli. Kaldırma veya taşıma işi yaparken emniyetli olmasına dikkat edilmelidir.
 7. Amirinin izni olmadan ve yanında bulunmadan yağcının veya başkasının makineyi kullanmasına izin verilmemelidir.
 8. Traktör operatörleri çalışma sahasında kesinlikle sürekli araç kullanmayacak, dönüşte geri manevrada çektiği cihazın emniyetini sağlayacaktır.
 9. Yağcının periyodik bakımları kontrol edilmelidir.
 10. Kepçe genişliğinden büyük ve kaldırma boyundan yüksek olan parçaları kaldırma durumunda kalırsan ilgili amirine haber edilecek, gerekli emniyet tedbirleri alınmalıdır.
 11. Kepçenin kaldırma kapasitesinin üzerindeki parçalar kaldırılmamalı ve ağır yük ve parçalarla yürünmemelidir.
 12. Makinenin yapılış ve kullanılış amaçları dışındaki işler yapılmamalıdır.
 13. İlgili amirin müsaadesi olmadan başka bir vasıta ve araç kullanılmamalıdır, kendi aracını başkasına kullandırılmamalıdır.

Yetkili mühendislerimiz tarafından ilgili standartlar ve yönetmelikler çerçevesinde gerekli ölçümleri, kontrolleri gerçekleştirilmekte ve yapılan incelemeler ardından  periyodik kontrol raporu işletmeye sunulmaktadır.