MANYETİK PARÇACIKLA MUAYENE

Ferromanyetik bir parçanın mıknatıslanması, manyetik tozlarınının mıknatıslanmış parça yüzeyine tatbik edilmesi ve kaçak manyetik alanlar tarafından çekilen manyetik tozların oluşturduğu belirtilerin yorumlanması esasına dayanır.
Manyetik parçacık yöntemi yüzey ve yüzeye yakın hataların tespitinde ve yerlerinin belirlenmesi işleminde kullanılan oldukça basit, hızlı ve düşük maliyetle uygulanabilirliğinden dolayı ferromanyetik malzemelere uygulanan oldukça geniş bir kullanıma sahiptir.  Bu yöntemde yüzey hatalarının belirlenebilmesi hatanın boyutuna ve yüzeye yakınlığına bağlı olup sadece ferromanyetik yani mıknatıslanabilen malzemelere uygulanır. Yöntemin temel esası incelenen malzemenin manyetikleştirilmesi esasına dayanmaktadır.