MİKRO ANALİZ

Dağlanmış ve/veya dağlanmamış numunenin 50 ila 500 defa büyütülerek yapılan incelemesidir. Malzemelerin iç yapısı hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için kullanılır.

    • Üçüncü faz çökelmesi
    • Aşırı tane büyümesi
    • Tanelerin yönlenmeleri

Yukarıda belirtilenler Makro Analiz tekniği sayesinde tespit edilebilir. Laboratuvarımızda, bahsedilen test XJM 400 Serisi Ters Metal Mikroskobu ve XTL Serisi Stereo Mikroskobu ile gerçekleştirilmektedir.