SERTLİK TESTİ

Metallerin sertliği plastik deformasyona direnç olarak tanımlanabilir. Sertlik ölçme testi/deneyi ile bir malzemenin yüzeyine bastırılan daha sert başka bir malzemeye karşı gösterdiği direnç ölçülür.

    • Vickers Sertlik Ölçme Yöntemi: Sertliği ölçülecek malzeme yüzeyine tabanı kare olan piramit şeklindeki bir ucun belirli bir yük altında batırılması ve yük kaldırıldıktan sonra meydana gelen izin köşegenlerinin ölçülmesinden ibarettir.

Laboratuvarımızda, bahsedilen test QNESS Q 10M Otomatik Vickers Sertlik Ölçüm cihazı ile gerçekleştirilmektedir.