Tahribatlı Muayene

Tahribatlı Testler

Tahribatlı testler WPS (Kaynak prosedürü) -WPQR (Kaynak yöntem testi onay raporu) ve Kaynakçı Sertifikasyonlarında en önemli kısımları oluştururlar. Testler akredite laboratuarlarda, müşteri şartnamelerine ve standartlara  uygun şekilde gerçekleştirilir.