Tahribatsız Muayene

TAHRİBATSIZ MUAYENE NEDEN GEREKLİDİR?

Tahribatsız Muayene (NDT) genel olarak, imalatların kalite kontrolünde, makine ve ekipmanlardaki yıpranma durumunun gözlenmesi ve kalan ömür belirleme çalışmalarında; malzemelerin iç yapısı ve kaynaklardaki muhtemel hataların tespiti için uygulanmaktadır. Kaynaklı imalatların tümü ve bu kapsamda ele alınabilecek, enerji santralleri, basınçlı kaplar ve kazanlar, gaz ve sıvı madde iletim hatları, çelik konstrüksiyon yapı ve inşaatlar, döküm ve dövme imalatları başta olmak üzere büyük küçük her türlü imalat ve malzemede NDT kullanımı günümüz şartlarında kaçınılmaz bir hal almıştır. Tahribatsız muayene, kalite kontrolün bir bölümü olup, üretimin tamamlayıcı bir parçasıdır.

İmalat sanayi deki uygulamaların yanı sıra kimya, petro-kimya ve rafineri tesislerinde ve enerji santrallerinde tesis güvenliği, ekonomik işletme, iş güvenliği ve çevre koruması ile ilgili yükümlülükler nedeniyle tahribatsız muayene alanındaki gelişmeler çok hızlı olmuştur. Diğer taraftan, ülkemizin stratejik konumu, ticari ilişkilerinin artması ve AB’ne giriş çabaları ile otomobil, makina, donanım, imalat, gemi inşaat ve elektronik sektörleri ve bunların yan sanayilerindeki gelişmeler tahribatsız muayene konusuna olan gereksinimi arttırmaktadır.

Çukurova NDT Kalite Kontrol Hizmetleri sertifikalı uzman ve deneyimli personeli ile Endüstriyel Muayene hizmetleri sunmaktadır.